Kontakt
Kontakt

Sjukvårdsutrustning

När man tänker på sjukvårdsutrustning är hygien en viktig faktor. Att hålla rent på en sjukhusavdelning eller vårdinrättning är viktigt för både patienter, personal och besökare. Och idag är det viktigare än någonsin att alla sjukvårdsprodukter och medicinsk utrustning är enkla att rengöra för att undvika spridning av infektioner.

Medicinska möbler för säker patientmiljö

Nästan var tionde sjukhussäng upptas av en patient med vårdrelaterad infektion. Förutom stort lidande för patienten så belastas sjukvården med stora kostnader för extra vårddagar. Detta visar hur viktigt det är att sjukhus använder sig av hygienisk sjukvårdsutrustning som är enkel att rengöra i vardagen.

EasyCare

Smarta lösningar

När det kommer till sjukvårdsutrustning är pålitliga och kvalitativa avskärmningslösningar av största betydelse. Under pandemin har det också blivit tydligt hur viktigt det är med flexibla system som enkelt kan utökas vid tillfälliga vårdbehov. I mer än 30 år har vårt uppdrag varit att erbjuda bästa möjliga hygien kring patienter och personal. Genom användarvänliga produkter, ett flexibelt tänkande, nära kundrelationer och hög service bidrar vi med innovativa lösningar.

Våra skärmar

Produkter
Jämför oss

Långsiktigt lönsamt

Jämför oss