Kontakt
Kontakt

Rumsavdelare

Silentias rumsavdelare skapar en privat sfär för patienter

Med olika rumsavdelare skapas en privat sfär för patienter även vid de tillfällen när det inte finns möjlighet till enskilda rum eller i situationer där tillfällig avskärmning är nödvändig. Såväl skärmar, vikväggar och gardiner används som rumsavdelare och användningen av draperier har länge varit vanligt förekommande. Det finns dock uppenbara risker med ett material som inte enkelt låter sig rengöras mellan varje patient.

Silentias rumsavdelare förebygger infektioner

Förebygga infektioner

Varje år drabbas många människor av vårdrelaterade infektioner (VRI). Infektioner som är kostsamma och innebär stort lidande och även dödsfall. Med rätt typ av rumsavdelare får din vårdavdelning bättre förutsättningar. Silentias skärmar är enkla att rengöra direkt på plats och lätta att integrera i den dagliga städrutinen.

Infektionskontroll

Sjukhusdraperier och engångsdraperier

Undersökningar visar att rumsavdelare i form av sjukhusdraperier kan vara smittkälla och sprida infektioner genom att bakterier kan överleva på textil. Engångsdraperier, eller hygiendraperier, kan vara ett lämpligare alternativ ur hygiensynpunkt. Men bara om de byts mellan varje patient. Detta kräver dock omfattande lagerhållning och hantering som tar tid från viktiga vårduppgifter.

En säkrare rumsavdelare

I samband med pandemin har det blivit uppenbart hur avgörande det är att kunna skydda patienter och vårdpersonal från ytterligare smittspridning. Vi rekommenderar stabila skärmar som skapar trygg avskärmning och säker hygien – tack vare hårda och släta ytor som står emot de desinfektionsmedel som används inom vården. En ATP-mätning visar att till och med en mikrofiberduk fuktad med vatten använd på Silentias skärmar avlägsnar organiskt material och är ett hygieniskt säkrare alternativ för rumsavdelning och patientintegritet.

Våra skärmar

Produkter
Support hela vägen, varför du ska välja Silentia

Långvarig samarbetspartner

Varför Silentia?