Kontakt
Kontakt

Sjukhusutrustning

Silentias ergonomiska sjukhusutrustning

När det gäller sjukhusutrustning som ska förnyas är det en stor fördel om utrustningen är ergonomisk och flexibel att använda. Samtidigt som en snabb och smidig installation ger ett absolut minimum av driftstopp och störningar på den aktuella vårdavdelningen.

Silentias sjukhusutrustning är flexibel att bygga ut

Ta bort eller bygga ut

Att sjukhusutrustningen också är maximalt flexibel och enkel att ta bort eller bygga ut när vårdbehoven förändras har vi verkligen blivit varse under pandemin. Här har nödvändigheten gällande patientavskärmning som omedelbart kan flyttas och desinficeras blivit särskilt tydlig. Det faktum att väggen är flyttbar ger den bästa möjliga lösningen. Rummet kan nu användas mycket effektivt. Fler patienter kan vårdas eller undersökas i ett enda rum, och flyttbara skärmar ger ett gott skydd för patienters integritet.

Produkter

Enklast tänkbara installation

Med Silentias skärmsystem går installationen snabbt och smidigt. Vikskärmarna kan installeras även med patienter närvarande. Inga problem med utrymmen som är små och där avståndet mellan sängarna är begränsat. Om skärmarna inte kan monteras direkt på väggen är lösningen att installera skärmarna med hänsyn taget till övrig sjukhusutrustning, till exempel med en distans mellan väggen och skärmen.

Maximal flexibilitet

Sjukhusutrustning ska vara lätt att rengöra med desinfektionsmedel. Vid installation av Silentias skärmar krävs ingen håltagning, eller åverkan där smuts skulle kunna samlas. Skärmarna är stabila och ingår i ett mångsidigt och komplett system. Neutral och harmonisk design som utvecklats med hänsyn till ergonomi och hygien.

Lätt att montera

Installation

Bygg din egen skärmlösning

EasyScreenDesign