Kontakt
Kontakt

Sjukhusinredning

Silentias sjukhusinredning för en flexibel arbetsmiljö

Att all sjukhusinredning ska vara lätt att hålla ren och erbjuda bästa tänkbara hygien borde vara en självklarhet. I verkligheten kan det se lite olika ut beroende på hur inredningen närmast patienten ser ut.

Klinikinredning som riskerar att sprida infektioner

En ny undersökning visar att sjukhusens draperier kan vara smittkällan till ett utbrott av invasiv grupp A-streptokockinfektion på ett sjukhus i Storbritannien. Då två patienter med trakeostomi på Nottingham Hospital fick en A-streptokockinfektion, valde man att spåra smittkällan.

Bakterier kan överleva på textil

En undersökning av personal, patienter, sjukhusinredning och patientavskärmning visade att smittan uppstått på grund av otillräcklig handhygien som har kontaminerat draperierna, som i sin tur, har varit källan till smittspridning.

Avdelningens sängplatser är avskilda med draperier från golv till tak. De insamlade bakterieproverna visade att 10 av 34 draperier på avdelningen var förorenade med A-streptokocker.

Åtskilliga undersökningar har visat att bakterier, inklusive MRSA, kan överleva på tyg, och med denna undersökning har man spårat ett konkret smittillfälle tillbaka till själva källan, nämligen draperierna som var förorenat med samma typ av bakterie, som patienterna var smittade med.

Silentias sjukhusinredning för säker patientmiljö

Sjukhusinredning för säker patientmiljö

Silentias svensktillverkade skärmar är ett hygieniskt alternativ till andra avskärmningslösningar. Skärmarna kan enkelt göras rent varje dag vilket i sin tur hjälper till att hålla infektioner och smittspridning på lägsta tänkbara nivå.

Produkter

Keep it Clean

Infektionskontroll
Jämför oss

En lönsam investering

Jämför oss