Kontakt
Kontakt

Patientsäkerhet

Silentia ger bättre förutsättningar till en ren närmiljö runt patienten. Skärmarna är enkla att rengöra direkt på plats och lätta att integrera i den dagliga städrutinen.

Viktigare än någonsin

Säkra patientmiljöer har aldrig varit viktigare än idag. Under de senaste 30 åren har vårt uppdrag varit att erbjuda bästa möjliga hygien kring patienter och personal. Genom användarvänliga produkter, ett flexibelt tänkande, nära kundrelationer och hög service bidrar vi med innovativa lösningar.

Förutsättningar för en ren närmiljö

Förutsättningar för en ren närmiljö

I samband med pandemin har det blivit uppenbart hur avgörande det är att kunna skydda patienter och vårdpersonal från ytterligare smittspridning. Silentias vikskärmar står emot de desinfektionsmedel som används inom vården.

Ökad hygien för patientens säkerhet

Nästan var tionde sjukhussäng upptas av en patient med vårdrelaterad infektion. Förutom stort lidande för patienten så belastas sjukvården med stora kostnader för extra vårddagar. Detta visar hur viktigt det är att sjukhus använder sig av en hygienisk patientavskärmning som är enkel att rengöra i vardagen.

Välbefinnande och trivsel

Patientsäkerhet handlar också om att miljön ska vara lugnande och kännas trygg. Studier visar att bilder och färger kan ha en positiv inverkan på människor genom att lindra stress och oro.

Design

En trygg vårdmiljö

EasyCare
Jämför oss

Långsiktigt lönsamt

Jämför oss