Jämför oss

Jämför oss!

Traditionellt har draperier varit standard vid patientavskärmning. Sedan 1990 har vi utmanat detta med en alternativ lösning som möjliggör bättre infektionskontroll samt sparar tid och resurser.

Långsiktigt kostnadseffektivt

Hållbarhet och tillförlitlighet är avgörande när det gäller långsiktiga investeringar i avskärmningslösningar. När du jämför Silentias skärmar med de höga kostnaderna för att tvätta och byta draperier ofta blir det tydligt att våra skärmar är en mer kostnadseffektiv lösning.

Produktens totalekonomi

Produktens totalekonomi

Våra skärmar är byggda för att hålla längre än andra avskärmningslösningar, med våra garantier och en teknisk livslängd på minst 10 år. Silentias skärmar är en engångsinvestering med en beräknad avkastning efter bara 1–3 år.

Minska smittspridning

Silentias skärmar kan snabbt och enkelt desinficeras på plats mellan varje ny patient. Ett effektivt sätt att följa strikta krav för hygien i dina patientnära vårdmiljöer.

Minska smittspridning

Minska smittspridning

Silentias skärmar kan snabbt och enkelt desinficeras på plats mellan varje ny patient. Ett effektivt sätt att följa strikta krav för hygien i dina patientnära vårdmiljöer.

Jämför oss med draperier

Jämför oss med draperier

Draperier är svåra att tvätta mellan varje patient och kräver betydande resurser, vilket ökar risken för korskontaminering. Skärmar med släta, hårda ytor som är enkla att rengöra är en mer hygienisk lösning.

Jämför oss med engångslösningar

Engångsmaterial kräver omfattande hantering och lagerhållning. Våra skärmar tar liten plats när de inte används och är en mer hållbar lösning för såväl patientavskärmning som infektionskontroll.

Jämför oss med engångslösningar

Engångsmaterial kräver omfattande hantering och lagerhållning. Våra skärmar tar liten plats när de inte används och är en mer hållbar lösning för såväl patientavskärmning som infektionskontroll.

Skapa din egen skärm

EasyScreenDesign

Säkra patientmiljöer

Infektionskontroll