Kontakt
Kontakt

Sammenlign oss!

Tradisjonelt har gardiner av stoff vært standarden for å gi pasientene privatliv. Siden 1990 har vi utfordret denne tilnærmingen med en alternativ løsning som gir bedre infeksjonskontroll og sparer tid og ressurser.

Langsiktig kostnadseffektivitet

Holdbarhet og pålitelighet er svært viktig for en langsiktig investering i privatliv for pasientene. Når du sammenligner Silentias skjermer med de høye kostnadene ved hyppig vask og utskiftning av gardiner, er det åpenbart at skjermene er en mer effektiv løsning.

Total produktøkonomi

Våre skjermer er bygd for å vare lenger enn andre avskjermingsløsninger, støttet av vår garanti og en teknisk levetid på minst ti år. Spør oss om hvordan din engangsinvestering kan betale seg på så kort tid som bare 1–3 år.

Reduser spredningen av infeksjoner

Du følger strenge retningslinjer for renslighet rundt pasientene. Silentias skjermer støtter dette bedre enn mange andre avskjermingsløsninger med materialer som er lette å rengjøre og desinfisere på stedet.

Reduser spredningen av infeksjoner

Du følger strenge retningslinjer for renslighet rundt pasientene. Silentias skjermer støtter dette bedre enn mange andre avskjermingsløsninger med materialer som er lette å rengjøre og desinfisere på stedet.

Sammenlign med gardiner

Gardiner er vanskelige å rengjøre mellom hvert pasientbytte og de krever betydelige ressurser, noe som også øker risikoen for krysskontaminering. Skjermer med fast overflate er lettere og rimeligere å rengjøre, og derfor er de ideelle for infeksjonskontroll.

Sammenlign med engangsløsninger

Engangsgardiner krever et omfattende arbeid ved behandling, rengjøring og lagring. Skjermene tar opp minimal plass når de ikke er i bruk, de er mer holdbare og gir deg en mer bærekraftig løsning for privatliv og infeksjonsforebygging.

Sammenlign med engangsløsninger

Engangsgardiner krever et omfattende arbeid ved behandling, rengjøring og lagring. Skjermene tar opp minimal plass når de ikke er i bruk, de er mer holdbare og gir deg en mer bærekraftig løsning for privatliv og infeksjonsforebygging.

Design din egen skjerm

EasyScreenDesign

Pasientsikkerhet

Infeksjonskontroll