Kontakt
Kontakt

Infektionskontroll

Inredningen och utrymmet runt patienten är viktig för att minska risken för smittspridning. Våra skärmar hjälper till att eliminera en stor riskfaktor i hela sjukhuset.

Keep it Clean

På Silentia samarbetar vi med vårdinrättningar över hela världen för att utveckla ett skärmsystem som erbjuder trygghet och största omsorg om patienten. Keep it Clean är vårt åtagande för att höja standarden när det gäller hygien och minskad smittspridning.

Optimal hygien

Optimal hygien

Idag är det viktigare än någonsin med en strategisk lösning för att skydda patienter och vårdpersonal och minska risken för infektioner. Ytorna i sjukhusmiljöer får inte vara grogrund för bakterier. Avskärmning runt patienter är ett av de kritiska riskområdena – ett skärmsystem som är lätt att flytta, kombinera och desinficera är avgörande för att skapa en säker patientmiljö.

Förebygg kontaminering

Skärmens hårda och släta ytor med få kontaktpunkter minskar bakterietillväxt. Snabbt och enkelt desinficeras ytorna efter varje patient. Något som hjälper till att förhindra kostsamma utbrott av infektioner.

Ett skärmsystem som förenklar den dagliga rengöringsrutinen direkt på plats är en effektiv lösning för att minska smittspridning. Det är också en långsiktig investering i säkrare vårdmiljöer, både ekonomiskt och hygieniskt. Vi fokuserar på högre hygiennivå och patientsäkerhet i vårt dagliga arbete.

Säkra patientmiljöer

Silentias skärmsystem skapar ett säkrare utrymme runt varje patient och höjer ribban för att hygienkraven. En lösning som värnar om både patienter och vårdpersonal.

Patientsäkerhet

Bygg din egen skärmlösning

EasyScreenDesign

En enda kontaktyta

EasyCare