Kontakt
Kontakt

With you all the way

Med Silentia har du en engagerad och långsiktig samarbetspartner. ”With you all the way” är vårt löfte, vi håller fortlöpande kontakt med dig, lyssnar till dina behov och ger support hela vägen.

Support hela vägen, varför du ska välja Silentia

Connect

Första kontakten med oss är början på vårt samarbete. Du får en inblick i hur vi arbetar och hur våra produkter kan ge bättre patientvård.

Connect

Re-connect

I takt med att din vårdsituation ändras över tid håller vi dig uppdaterad med de senaste branschnyheterna och produktinnovationerna så att du kan ta de bästa besluten när det gäller dina patienter.

Re-connect

Design av lösning

I designfasen skapar vi oss en bättre bild av dina specifika behov. Därefter utvärderar vi designalternativen och bygger en lösning speciellt anpassad för din avdelning.

Lösning design

Design av patientmiljö

Vi fördjupar oss ytterligare och kundanpassar designen vad gäller installationstyp, storlek, färg och motiv för förbättrad patientupplevelse, infektionskontroll och patientintegritet.

Patientmiljö design

Partners

När du investerar i Silentias skärmsystem fungerar vi som din support genom ett långsiktigt partnerskap. Vi är med dig hela vägen.

Partners skärmsystem

Mervärde

Vårt engagemang fortsätter även efter avslutad affär. Vi är fast beslutna att följa den långsiktiga visionen att förebygga infektioner och visa omsorg om patienterna.

Mervärde patienter

Care

Vår målsättning är att ge dig och dina patienter en regelbunden uppföljning och underhåll samt hållbara lösningar som fungerar under lång tid i en föränderlig vårdmiljö.

Care

Omtanke om patient

Vi ger dig verktygen för att förbättra patientens återhämtning och välbefinnande genom lösningar för patientavskärmning som är tilltalande och kan minska smittspridning.

Trygg vårdmiljö patienter

Omtanke om personal

Vi strävar efter att förenkla vårdpersonalens arbetsmiljö och möjlighet att ge god vård med hjälp av flexibla, ergonomiska produkter som är enkla att rengöra.

Omtanke personal

Hållbar omtanke

Inget slit och släng med engångsmaterial, inga draperier som behöver skickas till tvätt. Vi erbjuder långsiktigt hållbara lösningar med skärmar som har en teknisk livslängd om minst 10 år.

Hållbar omtanke

Med dig hela vägen

När du investerar i våra produkter, investerar vi i dig. Som samarbetspartners kan du lita på att vi arbetar hårt för att hitta den bästa lösningen för dig. Det är det vi menar med ”With you all the way”.

Kontakta oss
Med hela vägen