Kontakt
Kontakt

Vikvägg sjukhus

Silentias vikvägg för sjukhus

Vikväggar för avskärmning i sjukhusmiljöer tar upp mindre yta jämfört med permanenta väggar eller annan sjukhusinredning. Många andra avskärmningslösningar begränsar användandet vid trånga utrymmen eller där det finns befintlig utrustning att ta hänsyn till.

Silentias vikväggar för sjukhus är snygga och hygieniska

Snyggt och hygieniskt skärmsystem

Silentias lösning gällande vikvägg i sjukhus kan enkelt anpassas till alla tänkbara vårdområden, till exempel med en speciell distans för att skapa utrymme mellan IVA-skena och vikvägg, något som ger mer utrymme för slangar och kablar. Rummet ser snyggt och prydligt ut, vikväggarna är enkla att använda och hygienen är utmärkt.

Produkter

Med minsta ansträngning

De viktigaste kraven för rumsindelning är i första hand att skapa avskildhet och patientintegritet. Men lösningen ska också vara flexibel och visuellt tilltalande. De stabila panelerna på en hopfällbar vikvägg uppfyller allt detta, samtidigt som de är flyttbara, sparar utrymme och är enkla att använda.

Enkelt och funktionellt

Jämfört med andra medicinska produkter upplever många att Silentias vikväggar är av hög kvalitet och att hjulen är tysta, hållbara och funktionella. Skärmarna fälls ihop med minsta möjliga ansträngning med bara en hand, vilket är en fördel både ur ergonomisk och hygienisk synvinkel. Något som förenklar för personalen i det dagliga arbetet på sjukhus och vårdinrättningar.

Fördelar med våra vikväggar

Silentias skärmar är mycket praktiska, de är enkla att använda och fungerar smidigt i det dagliga arbetsflödet. De kan flyttas och byggas ut så att de täcker en hel säng, samtidigt som de ger en bra överblick över rummet för vårdpersonalen. Skärmarna tar mindre plats än draperier och är lättare att hålla rena. De skärmar av utan att stänga in, något som visat sig vara väldigt uppskattat även av patienterna.

För patientens bästa

Patientsäkerhet

Enkla att använda

EasyCare