Contact
Contact

Juridisch beleid

Deze website is door Silentia AB gemaakt om algemene informatie over onze organisatie te verstrekken. Silentia is eigenaar en beheerder van de website. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website te wijzigen. Als termen, voorwaarden of bepalingen in dit Juridische beleid onrechtmatig, ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar zijn, dan worden de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende termen, voorwaarden en bepalingen hierdoor op geen enkele wijze beïnvloed of gehinderd.

Informatie handelsmerk

Alle content op deze website wordt (auteursrechtelijk) beschermd door internationale auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. Deze website of delen van deze website mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of op ander wijze worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden. U mag pagina’s afdrukken voor persoonlijk gebruik of privédoeleinden. Overig gebruikt is strikt verboden.

Verantwoordelijkheid

De informatie op silentiascreen.com is te goeder trouw gepubliceerd. We kunnen echter niet garanderen dat er geen fouten optreden. Silentia aanvaart geen enkele aansprakelijkheid, voor zover wettelijk bepaald, voor schade die ontstaan zou kunnen zijn in verband met het gebruik van de informatie op deze website. Op de website is Zweedse wetgeving van toepassing.

Links

Links naar andere websites zijn bedoeld als informatie voor bezoekers. Silentia geeft geen garantie op de content van deze pagina’s of andere content, producten of services.

Verklaring jurisdictie

De website wordt door Silentia beheerd vanuit de Zweedse vestiging. Als u deze website bezoekt vanuit een locatie buiten Zweden, bent u ervoor verantwoordelijk aan alle lokale wetgeving te voldoen. Op deze voorwaarden en juridische verklaring is Zweedse wetgeving van toepassing, zonder inachtneming van eventuele bepalingen met betrekking tot wetsconflicten.