Kontakt
Kontakt

Viktige mål

Her kan du se alle de viktige dimensjonene som behøves for å montere og håndtere dine Silentia-skjermer. Foldeskjermene kan monteres direkte på veggen med distansestykker eller klaver på horisontale veggskinner. De ulike måtene å montere på avhenger av romtypen. Illustrasjonene nedenfor viser anbefalte høyder for veggskinner, men andre mål kan også fungere bra. Kontakt din lokale distributør for å få den beste løsningen.

1.

2.

3.

4.

Støtteklaver og standardklaver

Støtteklave (over). Art.nr. 06524.  Standardklave (under). Art.nr. 06502. Velg denne kombinasjonen der to veggskinner er montert i en vertikal linje. Se dimensjoner for figur 1.

Klave med distansestykke

Begge over og under. Art.nr. 06535. En god løsning når det kreves plass mellom en skjerm og en veggskinne, f.eks. på dialyseavdelinger der det kreves tilgang til et strømpanel. Se dimensjoner for figur 1.

Standardklave og justerbar klave

Standardklave (over). Art.nr. 06502. Justerbar klave (under). Art.nr. 06516. Denne kombinasjonen velges når to veggskinner er plassert på ulike avstander fra veggen. Se dimensjoner for figur 2 og 3.

Montering foran en radiator med distansestykker på veggen

Når du skal montere en foldeskjerm foran en radiator, er det viktig at du angir dimensjonene ifølge A, B og C i illustrasjonen når du bestiller.

Montering foran en veggskinne med veggmontert distansestykke

Når du skal plassere en foldeskjerm foran et strømuttak, er det viktig at du angir dimensjonene ifølge A, B og C i illustrasjonen når du bestiller.